loader image

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Înainte de a utiliza acest site, sunteți rugați sa va familiarizati cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE  prezentate în cele ce urmează. Utilizarea în continuare și navigarea pe acest site  reprezintă acceptul de către dumneavoastră a TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE de mai jos:

1. INTRODUCERE

În cele ce urmează sunt reglementate TERMENII GENERALI sau CONDIȚIILE DE PROCURARE a serviciilor rezervare – denumite în continuare “rezervare” sau “servicii” – la apartamentele și studiourile Sibiu Lotus Apartments, administrate  de societatea comercială APART ADMIN SRL, cu sediul social în Sibiu, Strada Regele Ferdinand nr 4 / 33, județul Sibiu înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/1282/2019, CUI:41275068, – denumit în continuare “Sibiu Lotus Apartments” sau “APART ADMIN SRL”. Termenii “Tu” și “Utilizator” sunt utilizați aici pentru a se referi la toate persoanele și / sau entitățile care, din orice motiv, accesează  si utilizează serviciile site-ului  www.sibiulotusapartments.com denumit în continuare “site-ul”.

Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de site, sau a conţinutului site-ului, în orice modalitate, Utilizatorul este de acord cu fiecare dintre termenii şi condiţiile prezentate în continuare. Ne rezervăm dreptul, la unica şi absoluta noastră discreţie, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ştergem părţi ale acestor TERMENI ȘI CONDIȚII în orice moment, fără nici o notificare, şi, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat. Ca atare, Utilizatorul este rugat să verifice periodic schimbările în aceşti termeni. Continuarea folosirii site-ului după efectuarea modificărilor, va însemna că acceptaţi aceste modificări.

2. UTILIZAREA SERVICIILOR DE REZERVARE

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În mod nelimitat site-ul şi serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

2.1. Servicii de rezervare pe e-mail

Persoanele interesate pot solicita pe email rezervarea unei unități de cazare accesand butonul “Întreabă acum / Make an inquiry”. După completarea campurilor cu informațiile cerute, solicitarea se trimite către Sibiu Lotus Apartments.

La solicitarea scrisă, pe email a unui potențial oaspete al nostru, vom depune toate diligențele pentru a-i da posibilitatea sa beneficieze de serviciile noastre.

Solicitantul va primi răspunsul pe email sau telefonic, într-un interval de maxim 48 de ore

2.2. Servicii de rezervare online

Rezervarea online se poate efectua accesand sectiunea “BOOK NOW”. Tarifele pentru cazare se vor baza pe disponibilitatea de la data ofertării.

Oaspeții vor primi o confirmare a rezervarii, în scris prin email, o data ce rezervarea a fost securizată (plata online a fost procesată cu succes).

2.3. Politica de livrare 

Emailul de confirmare, transmis automat pe adresa de email introdusă de client, reprezintă garanția rezervării. Pentru a intra în posesia unității de cazare rezervate, oaspeții vor fi contactați cu 1 zi înainte de data de începere a rezervării prin telefon de către personalul SC APART ADMIN SRL. În funcție de preferința oaspetelui, cazarea se poate face de către personalul nostru sau instrucțiuni clare pentru self – check in vor fi transmise cu 24 de ore înainte de cazare.

Check in-ul se poate face începând cu orele 14:00 ale primei zi din rezervare. După orele 22:00 opțiunea de check in făcută de personal nu mai este disponibilă, oaspeții urmând să își facă self check in in baza instrucțiunilor.

În emailul de confirmare se va transmite și numarul de telefon la care Sibiu Lotus Apartments răspunde non stop. Dacă apar probleme în procedura de self-check in cineva poate ajunge la locați în max. 20 de minute de la apelul telefonic primit. 

 

2.4 Politica de rambursare

Rezervările realizate prin această modalitate sunt NERAMBURSABILE (NO REFUND). 

În condiții excepționale, dovedite prin documente, SC APART ADMIN SRL poate alege rambursarea parțială sau integrală a sumei plătite. Această decizie va fi comunicată oaspetelui prin email după revizuirea fiecărui caz în parte. În categoria cazurilor excepționale intră spitalizări, accidente auto, cazuri de deces în familie, restricții de călătorie impuse de autorități. 

Dacă oaspetele, odată prezent la locație, alege să nu se cazeze din motive obiective (curățenie lacunară, probleme tehnice, diferențe între ceea ce s-a rezervat și realitate), rambursarea banilor se face integral în termen de max 10 zile lucrătoare de la primirea plângerii. La luarea deciziei trebuie să fie prezent un angajat al SC APART ADMIN SRL care să valideze reclamația oaspetelui. 

 

3. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORULUI

Utilizatorii serviciilor de rezervare pe email, oferite prin www.sibiulotuspartments.com oferă date cu caracter personal – în continuare “datele personale” – și acceptă în mod expres, pe deplin și fără rezerve că Sibiu Lotus Apartments le poate prelucra datele într-un mod automat și le poate utiliza în anumite studii pentru a-si îmbunătăți oferta și serviciile.

Persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucram au următoarele drepturi

  • dreptul la rectificare
  • dreptul la ștergerea datelor
  • dreptul de “a fi uitat”
  • dreptul la restrictionarea prelucrării
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul la opozitie
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

În acest scop, va fi suficient să contactați Sibiu Lotus Apartments prin adresa de e-mail sibiulotusapartments@gmail.com sau prin scris la punctul de lucru din Sibiu, Strada Deva nr. 32, județul Sibiu .

APART ADMIN SRL garantează că a luat măsurile de securitate corespunzătoare pentru Protecția datelor cu caracter personal prelucrate.

Informația va fi prelucrată de către www.sibiulotusapartments.com în conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 si 677/2001, putand fi folosită în scopuri asociate comercializarii serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:

3.1. Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra;

3.2. Oferirea de produse si/sau servicii catre dumneavoastra;

3.3. Facturare;

3.4. Solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra;

3.5. Realizarea studiilor de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor S.C. APART ADMIN SRL si ale companiilor asociate/parteneri;

3.6. Contactarea dumneavoastra (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) în legătură cu oferte de produse și servicii ale S.C.APART ADMIN SRL. și ale companiilor asociate/parteneri sau în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți care credem ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastra (în afară de cazul în care ne-ați adresat o cerere scrisă sa nu fiți contactat în acest sens);

3.7. Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

 

În plus, Sibiu Lotus Apartments garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal, deși va comunica autorităților publice competente datele cu caracter personal și orice alte informații aflate în posesia sa sau accesibile prin intermediul sistemelor sale care ar putea fi solicitate în conformitate cu dispozițiile legale și de reglementare aplicabile dacă e cazul.

Utilizatorii site-ului www.sibiulotusapartments.com garantează și sunt responsabili pentru veridicitatea, acuratețea, validitatea și autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate și se angajează să le păstreze în mod corespunzător.

4. UTILIZAREA CORECTĂ A CONȚINUTULUI SITE-ULUI DE UTILIZATOR

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrată a companiei APART ADMIN SRL. Acest site şi conţinutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea deținătorului său legal. Folosirea neautorizată a acestui site şi/sau a materialelor conţinute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă reţea computerizată este interzisă.

5. EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR

Ne declinăm orice responsabilitate faţă de acurateţea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor găsite pe site-uri care au legătură cu “site-ul”. Părţile nu sunt responsabile pentru proasta funcţionare a telefoanelor, reţelelor de electricitate, reţelelor electronice, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultăţile acestora, pentru mesajele poştale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele poştale legate de acestea, pentru securitatea fiecăreia şi a tuturor celor enumerate. Mai mult, Părţile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea şi inacurateţea informaţiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informaţii legate de “site”.

Utilizatorul este de acord că Părţile nu sunt responsabile în orice mod pentru rănirea, pierderea sau prejudicierea calculatorului sau a datelor, documentelor informațiilor din calculatorul Utilizatorului sau pentru interceptarea sau folosirea informaţiilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate şi de asemenea nu sunt răspunzătoare în nici un fel pentru rănirea, pierderea, reclamaţia sau prejudicierea legată de sau rezultând din orice parte a site-ului care operează sau nu operează pe calculatoare sau pe reţele folosite de Utilizator sau comunicând cu asemenea calculatoare sau reţele.

Site-ul poate să conţină incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni tipografice. Apart Admin SRL nu este răspunzătoare pentru nici o eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de preţuri (incluzând, dar fără limitare la preţuri greşite ale hotelurilor) care apar listate pe site-ul nostru. Apart Admin SRL îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare.

Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedeşte că un client este angajat în activităţi frauduloase sau nepotrivite sau în circumstanţe din care reiese că rezervarea conţine sau rezultă dintr-o greşeală sau dintr-o eroare.

Acești Termeni Generali și Condiții sunt guvernate de legea romană.


GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

Before using this website, please familiarize yourself with the TERMS AND CONDITIONS OF USE presented below. Your decision to use and navigate on this site constitutes your acceptance of the TERMS AND CONDITIONS OF USE below:

 

 1. INTRODUCTION

 

The following are regulated GENERAL TERMS or CONDITIONS OF PROCUREMENT of reservation services – hereinafter referred to as “reservation” or “services” – at the Sibiu Lotus Apartments & studios, managed by SC APART ADMIN SRL, headquartered in Sibiu, Regele Ferdinand St. no. 4/33, registered at the Sibiu Trade Registry under no. J32 / 1282/2019, CUI: 41275068, – hereinafter referred to as “Sibiu Lotus Apartments” or “APART ADMIN SRL”. The terms “You” and “User” are used herein to refer to all persons and / or entities who, for any reason, access and use the services of the site www.sibiulotusapartments.com hereinafter referred to as “the site”.

By using, viewing, transmitting, retaining, storing and / or using the site, the services or functions offered in or by the site, or the content of the site, in any way, the User agrees to each of the terms and conditions presented below. We reserve the right, in our sole and absolute discretion, to change, modify, add or delete parts of these TERMS AND CONDITIONS at any time, without notice, and, to the extent not otherwise provided, such changes. they will become effective immediately. As such, the User is asked to periodically check the changes in these terms. Continuing to use the site after making changes will mean that you accept these changes.

 

 1. USE OF RESERVATION SERVICES

The site is only available to individuals or legal entities that may enter into valid contracts in accordance with applicable law. Unlimited site and services offered by the site are not available for minors.

 

2.1. Booking services by e-mail

Interested persons can request by email the reservation of an accommodation unit by accessing the “Ask now / Make an inquiry” button. After filling in the fields with the required information, the request is sent to Sibiu Lotus Apartments.

At the written request, by email of a potential guest of ours, we will do our best to give him the opportunity to benefit from our services.

The applicant will receive the answer by email or telephone, within a maximum of 48 hours

 

2.2. Online reservations

 

The online reservation can be made by accessing the “BOOK NOW” section. Accommodation rates will be based on availability from the date of offer.

Guests will receive a booking confirmation in writing by email once the booking has been secured (online payment has been successfully processed).

Reservations made in this way are NON REFUNDABLE. In exceptional conditions, proven by documents, SC APART ADMIN SRL can choose the partial or full reimbursement of the amount paid. This decision will be communicated to the guest by email after reviewing each case.

 

2.3. Delivery policy

 

The confirmation email, sent automatically to the email address entered by the customer, is the guarantee of the reservation. In order to take possession of the booked accommodation unit, guests will be contacted 1 day before the reservation’s starting date, by phone, by the staff of SC APART ADMIN SRL. Depending on the guest’s preference, the check in can be made by our staff or clear self-check-in instructions will be sent 24 hours before the check in.

Check-in is possible from 14:00 on the first day of booking. After 22:00, the check-in option made by the staff is no longer available and guests will be able to do self-check in, based on the instructions.

The confirmation email will also send the phone number to which Sibiu Lotus Apartments answers non-stop. If there are problems in the self-check procedure, someone can reach the locations in max. 20 minutes from the incoming phone call.

 

2.4. Reimbursement policy

 

Reservations made in this way are NON REFUNDABLE.

In exceptional conditions, proven by documents, SC APART ADMIN SRL can choose the partially or fully reimburse the amount paid. This decision will be communicated to the guest by email after reviewing each case. The category of exceptional cases includes hospitalizations, car accidents, cases of deaths in the family, travel restrictions imposed by the authorities.

If the guest, once present at the location, chooses not to stay for objective reasons (lacunar cleanliness, technical problems, differences between what was booked and reality), the money will be refunded in full within 10 working days of receiving the complaint. An employee of SC APART ADMIN SRL must be present at the decision to validate the guest’s complaint. 1. PROTECTION OF THE USER’S PERSONAL DATA

 

Users of email booking services, offered through www.sibiulotuspartments.com provide personal data – hereinafter “personal data” – and expressly accept, fully and without reservation that Sibiu Lotus Apartments may process their data in a manner automatically and can use them in certain studies to improve their offer and services.

The persons whose personal data we process have the following rights:

the right to rectification

the right to delete data

the right to be “forgotten”

the right to restrict processing

the right to data portability

the right to opposition

the right not to be subject to an individual decision

the right to go to court or to the national supervisory authority for the processing of personal data

For this purpose, it will be sufficient to contact Sibiu Lotus Apartments by e-mail address sibiulotusapartments@gmail.com or by writing to the office in Sibiu, Strada Deva no. 32, Sibiu county.

APART ADMIN SRL guarantees that it has taken the appropriate security measures for the Protection of personal data processed.

The information will be processed by www.sibiulotusapartments.com in accordance with the provisions of Laws no. 676/2001 and 677/2001, and may be used for purposes associated with the marketing of the company’s services and products, such as:

3.1. Processing your orders or requests;

3.2. Offering products and / or services to you;

3.3. billing;

3.4. Resolving your requests, questions or complaints;

3.5. Conducting market and product studies and marketing products and services of S.C. APART ADMIN SRL and of associated companies / partners;

3.6. Your contact (including by mail, email, fax, text messages, pager or telephone) in connection with offers of products and services of S.C.APART ADMIN SRL. and associated companies / partners or in connection with third party products and services that we believe may be of interest to you (unless you have made a written request to us not to be contacted);

3.7. Allocating or offering any rewards, discounts or benefits.

 

In addition, Sibiu Lotus Apartments guarantees the confidentiality of personal data, although it will communicate to the competent public authorities personal data and any other information in its possession or accessible through its systems that may be requested in accordance with legal and regulatory provisions. applicable if applicable.

The users of the site www.sibiulotusapartments.com guarantee and are responsible for the veracity, accuracy, validity and authenticity of the personal data provided and undertake to keep them properly.

 

 1. CORRECT USE OF SITE CONTENT BY USER

 

This Site, including each of its modules, is the registered property of APART ADMIN SRL. This site and the content presented on this site may not be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, modified, transmitted or distributed without the permission of its legal owner. Unauthorized use of this site and / or the materials contained in this site may violate copyright, trademark, intellectual property or other laws. The use of these materials on any other website or in any other computer network is prohibited.

 

 1. EXCLUSION OF WARRANTIES AND LIABILITIES

 

We disclaim any responsibility for the accuracy, content or availability of information found on sites linked to the “site”. The parties are not responsible for the malfunction of telephones, electricity networks, electronic networks, the Internet, computers, hardware or software elements, for their fall, delay or difficulties, for postal messages, emails, connections or lost entries, stolen, illegible, incomplete, deformed, mutilated, or for the related postage, for the security of each and everyone listed. Furthermore, the Parties are not responsible for the incorrectness and inaccuracy of the information entered, whether caused by Internet users or by any of the equipment or programs associated with or used by the site or by human errors that may occur in the processing of any information.

The User agrees that the Parties are not responsible in any way for the injury, loss or damage of the computer or data, information documents in the User’s computer or for the interception or use of credit card information related to or resulting from the use of the site or any linked or connected sites, services or materials and are also not liable in any way for injury, loss, claim or damage related to or resulting from any part of the site that operates or does not operate on computers or networks used by the User or communicating with such computers or networks.

The site may contain technical inaccuracies or typographical errors or omissions. Apart Admin SRL is not responsible for any typographical, photographic, technical or price errors (including but not limited to the wrong hotel prices) that appear on our website. Apart Admin SRL reserves the right to make modifications, corrections and / or improvements to the site and to the products or programs described in such information, at any time, without notice.

We reserve the right to cancel or change reservations when it is proven that a customer is engaged in fraudulent or inappropriate activities or in circumstances that show that the reservation contains or results from a mistake or error.

These General Terms and Conditions are governed by Romanian law.